Banská Štiavnica - bola osídkená Keltami už v 3 - 2 stor. pred Kr., ktorí tu ťažili zlato. Z r. 1156 je najstaršia písomná zmienka - Terra banensium (Zem baníkov). V 13. Stor. prišli osadníci z Tirolska a Saska. V r. 1238 získava mestské privilégiá. Z r. 1275 je prvá listina s mestskou pečaťou. V r. 1627 tu bol uskutočnený prvý krát na svete pušným prachom pri razení v bani. V r. 1735 bola založená prvá banská škola v Uhorsku Samuelom Mikovínim. V r. 1751 bola dokončená Kalvária mesto navštívil František I. Lotrinský, manžel Márie Terézie. V r. 1762 bola rozhodnutím Márie Terézie založená Banícka Akadémia ako prvá škola tohto druhu s vyučovaním univerzitného charakteru, jej prvý rektor a profesor bol Nicolas Jacquin. V týchto rokoch naprojektovali a vystavali S.Mikovíni a M.K.Hell sústavu tajchov v okolí B.Štiavnice. V r. 1993 bola B.Štiavnica zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Doporučené na návštevu: Slovenské banské múzeum, Starý zámok, Nový zámok, Bergerricht - mineralogická expozícia, Galéria J.Kollára, rím. Katolicky kostol P.Márie Nanebovzatej a sv.Alžbety z 13. stor., kostol sv.Kataríny z r. 1491, 22 kaplniek Kalvárie, súsošie Sv.Trojice atď.
V septembri sa koná tradičná banícka slávnosť - Salamander. Významné osobnosti B.Štiavnice: spisovateľ A.Sládkovič, geológ a historik A. Kmeť, prozaik a diplomat A.Hykisch, herečky E.a M.Vašáryové atď.
V okolí historické Sitno - vrchol Štiavnických vrchov, banícky skanzen v Štiavnických baniach, kaštieľ Sv.Anton, možnosti turistiky a lyžovania a vodných športov na jazere Počúvadlo.