Nálepkovo

Nálepkovo

Pôvodný názov obce – Wagendrūschel. V chotári obce boli železorudné bane a v r. 1358 sa obec stala zemepánskym mestečkom – patrila Mariássyovcom. V erbe mali skrížené kladivo a kliešte, neskôr hámor.  Pracovalo tu niekoľko hámrov, dve slovenské pece a od r. 1845 vysoká pec.

V obci sú Čiernohorské kúpele – klimatické a slatinné kúpele s prvým vodoliečebným ústavom v Uhorsku.
V sídle obecného úradu je výstavka histórie železiarstva.

KDE NÁS NÁJDETE

ŽELEZNÁ CESTA, Hlavná 88, 040 01 Košice