Tisovec

Tisovec - výroba železa začala sa tu rozvíjať koncom 18. stor. V r. 1782 postavená prvá vysoká pec, v r. 1804 - 05 pracovali 3 hámre. V 40 - 50 rokoch 19. stor. bola pec v Tisovci najväčším výrobcom surového železa v Uhorsku. V r. 1864 postavili druhú vysokú pec so škótskou stĺpovou konštrukciou. V r. 1913 koksová vysoká pec. V r. 1921 - 23 rekonštrukcia, postavená výkonnejšia koksová vysoká pec, 3 nové ohrievače vzduchu. V rámci rekonštrukcie železiarne postavená nová tenkostenná vysoká pec s užitočným objemom 325 m3 . V r. 1965 bola zastavená prevádzka vysokej pece ako nerentabilnú.

Na mestskom úrade múzeum - vývoj pohronského a gemerského železiarstva, kovospracujúce remeslá. Ozubnicová železnica Tisovec - Brezno. Možnosti turistiky, jaskyne, pozostatky hradu. V neďalekej Prednej Hore, časť obce Muráň - pamätník, obelisk Františka Koháryho - železiarskeho podnikateľa. Pamätník bulharského kráľa Ferdinanda (bronzová plaketa s hlavou a erbom).

KDE NÁS NÁJDETE

ŽELEZNÁ CESTA, Hlavná 88, 040 01 Košice