PARTNERI

Mestá a obce
Banská Štiavnica, Rožňava, Gelnica, Krompachy, Ľubietová, Medzev, Prakovce, Tisovec, Zemplínske Hámre

Múzeá
Slovenské technické múzeum Košice,  Banícke museum Rožňava, Slovenské banské museum Banská Štiavnica
 
Ubytovacie zariadenia
Privat Marianna - Smolník
Penzión Biela dáma a Čierny rytier

Ďalšie
Moneta Cassovia s.r.o. (Košice - Slovensko)
Mitteleuropäische Eisenstrasse (Leoben – Rakúsko)
Ipari örökség (Miskolc – Maďarsko)
Bayerische Eisenstrasse (Amberg – Nemecko)
Pot Železa (Ravne na Koroškem – Slovinsko)
Združenie Štítnická Concordia
Kováčska dielňa Perunis (Štítnik)
Hutnícka fakulta TU Košice
Združenie baníckych spolkov a cechov
Slovenská banská cesta

KDE NÁS NÁJDETE

ŽELEZNÁ CESTA, Hlavná 88, 040 01 Košice