Liatinové prícestné kríže na Horehroní

Mágia železa - Zemi ste zobrali, do zeme sa vráti - Vladimír Škultéty, 2021

Prícestné kríže, známe ako „Božie muky“, sú symbolom náboženskej viery ľudu, materiálnym vyjadrením emócii a duchovného života. V minulosti sa zvykli stavať pri cestách na okraji obce. Slúžili ako modlitebné miesta pri vchádzaní, alebo vychádzaní z obce. Neskoršia výstavba v obciach je dôvodom, že väčšina krížov sa dnes nachádza v zastavanom prostredí.

Na ceste č. 66 Horehroním nachádzame viacero liatinových krížov, ktoré sú vyrobené v miestnych železiarňach. Tieto kríže môžeme datovať zväčša na koniec 19. stor. a začiatok 20. storočia. Liatinové kríže popri cestách Horehroním sú variantou liatinových krížov na hroboch miestnych cintorínov. Liatinové náhrobné kríže môžeme datovať počas celého 19. storočia a nachádzame ich aj v širokom okolí vo vzdialených cintorínoch od železiarenských centier Horehronia. Sú to cenné odkazy na zručnosť zlievarenských majstrov a dnes sú súčasťou kultúrnych pamiatok. Všetky kríže o ktorých budeme písať sú železné liatinové odliatky, v jednom prípade (Braväcovo) je len socha odliata zo železoliatiny. Podstavce krížov sú zhotovené z pieskovca, kríže (až na jednu výnimku) a sošky sú liatinové.

Prvý kríž ktorý spomenieme sa nachádza v Podbrezovej na ľavej strane starej cesty do Valaskej. Pochádza z roku 1894 je postavený na vyvýšenom mieste nad cestou, klesajúcou do miestnej časti stará Valaská. Vysoký je približne 3 metre a je v dobre zachovalom stave.

Podbrezová, lokalita Piesok, liatinový kríž na pieskovcovom korpuse. Nápis znie: Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a obťažení ste, a ja občerstvím vás. - - Bože požehnaj práce naše -  1894. Foto: V. Škultéty, 2018

            Pri vstupe  do  miestnej časti Bujakovo bol podľa miestnych pamätníkov liatinový kríž, ktorý však počas vojnových udalostí bol zničený. Na jeho mieste dnes stojí drevený kríž. Fotografiu pôvodného kríža sa však nepodarilo objaviť.

            Zastavenie na ceste do Braväcova nás privedie ku  betónovému krížu, s liatinovou podobou Ježiša.

Brävacovo (okr. Brezno). Kríž s veľkou liatinovou sochou Ježiša. Foto V. Škultéty, 2020

Braväcovo, detail kríža s liatinovou sochou Ježiša. Foto V. Škultéty 2020

Polomka, liatinový kríž pri starej ceste, západná strana vstupu do obce. Foto V. Škultéty, 2020   

Polomka, nápis na spodnej časti kríža pri starej ceste po ľavej strane, v smere od Brezno do obce. Foto V. Škultéty, 2020

Kríž na ceste I 66 medzi Polomkou (Bučník) a miestnou časťou Hámor (Polomka).

Nápis na pieskovcovom podstavci znie: Ježiši smiluj sa nad nami!   Foto: V. Škultéty, 2011

Polomka, liatinový kríž východná strana obce, nad cestou I/66. Foto V. Škultéty, 2020 

Hámor miestna časť Polomky. Foto V. Škultéty, 2018

Polomka, Hámor, detail kríža pri ceste I 66.

Polomka, Hámor, detail kríža pri ceste I 66. Foto: V. Škultéty, 2018

Nápis v maďarčine  nie je celý dobre čitateľný : Jesus Szent ... Skorsepa Jozsef és neje 1908. (Preklad: Svätý Ježiš ...Skoršepa Jozef s manželkou 1908).

Dodnes zachované prícestné kríže odrážajú technickú úroveň miestnych železiarenských podnikov. Hutníckych podnikov na Horehroní bolo v 18. a 19. storočí viacero, ktoré však postupom času zanikli, no spomienka na zručnosť ich majstrov zostala dodnes v podobe dochovaných železných liatinových krížov. Najviac prícestných krížov je v obci Polomka. Mnohé by si však vyžadovali odborné zreštaurovanie, pretože sa na ne podpisuje vplyv času .

Zdroje:

Prícestné kríže, tzv. božie muky

Zaujímavosti územia MAS LEV

kostoliansky náučný chodnik

Slovmodel