Mestá a obce

Mesto Banská Štiavnica (www.banskastiavnica.sk)

Mesto Krompachy www.krompachy.sk

Mesto Medzev http://medzev.sk/

Mesto Rožňava www.roznava.sk

Mesto Tisovec www.tisovec.com

Obec Ľubietová www.lubietova.sk

Obec Nálepkovo www.nalepkovo.sk

Obec Prakovce www.prakovce.sk

Obec Smolník www.smolnik.sk

Obec Zemplínske Hámre www.zemplinskehamre.sk


Múzeá

Slovenské technické múzeum, Košice www.stm-ke.sk

Slovenské  banské múzeum, Banská Štiavnica www.muzeumbs.sk

Banícke múzeum, Rožňava www.banmuz.sk


Organizácie

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach http://fmmr.tuke.sk

Občianske združenie LIBETHA https://www.lubietova.sk/sluzby-a-organizacie/oz-libetha/

penzión Marianna