Občianske združenie Slovenská železná cesta ponúka spoluprácu v týchto oblastiach:

Spoločná propagácia členov cez sociálne médiá (Facebook, web stránky)

cez profil Slovenskej železnej cesty

cez profily jednotlivých členov

Propagácia technických pamiatok, náučných chodníkov a turistických trás

Propagácia podujatí organizované členmi

Odborné poradenstvo v oblasti baníckej a hutníckej činnosti

Spoločné publikácie

Vydávanie brožúr

Podpora rozvoja turizmu

Podpora pri organizovaní podujatí (prednášky, konferencie, výstavy a iné)